HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH II | 还珠格格II

HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH II | 还珠格格II

Tên phim: HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH
Đạo diễn: Tôn Thụ Bồi, Lý Bình
Nguyên tác & Biên kịch: Quỳnh Dao
Tổng giám chế: Ngụy Văn Bân
Nhà sản xuất: Âu Dương Thường Lâm
Thời lượng: 48 tập
Năm phát hành: 1999
Ngày khai máy: 15.09.1998, tại Bắc Kinh.
Diễn viên chính: Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt, Trương Thiết Lâm, Vương Diễm, Chu Hoằng Gia, Phạm Băng Băng…

 


HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH 2 | 还珠格格 2

Bản phụ đề:

 


BẢNG PHÂN VAI

Triệu Vy…………………………Tiểu Yến Tử
Lâm Tâm Như …………………Hạ Tử Vi
Tô Hữu Bằng……………………Vĩnh Kỳ (Ngũ A Ca)
Châu Kiệt…………………………Phúc Nhĩ Khang
Vương Diễm…………………… Tịnh Nhi
Chu Hoằng Gia ……………… Tiêu Kiếm
Phạm Băng Băng…………… Kim Tỏa
Lưu Đan……………………………Hương Phi (Hàm Hương)
Trương Thiết Lâm…………… Càn Long
Quyên Tử …………………………Lệnh Phi
Đới Xuân Vinh …………………Hoàng Hậu
Lý Minh Khởi…………………… Dung Ma Ma
Triệu Mẫn Phân…………………Thái Hậu
Trác Minh Vinh……………………Quế Ma Ma
Lục Thi Vũ………………………… Liễu Thanh
Trần Doanh……………………… Liễu Hồng
Hải Ba…………………………………Phúc Luân
Lưu Phương……………………… Phúc Tấn
Mâu Phụng Bân………………… Mạch Nhĩ Đan
Doãn Vĩ……………………………… A Li Hòa Trác
Lý Băng Tiếu………………………Thể Hà
Ngư Mộng Khiết…………………Minh Nguyệt
Lưu Vĩ…………………………………Tiểu Trác Tử
Tiết Nghiễm……………………… Tiểu Đặng Tử
Trần Nhất Phương……………  Duy Nha
Chung Tiểu Đan…………………Cát Na
Từ Phúc Lai…………………………Ông chủ Đỗ
Vương Hồng……………………… Bà chủ Đỗ
Hồ Nhã Tư………………………… Tiểu Các Tử
Mã Triệu Cương………………… Hồ thái y

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com