23.02.2013: Triệu Vy trên weibo.com -

感恩
Cảm ơn
23.02.2013: Triệu Vy trên http://.weibo.com/zhaowei
 
 赵薇 新浪个人认证 微博会员因为爱情![爱你][偷笑][酷] //@veggieg:舍命 陪〜[打哈气][打哈气][睡觉]
 Triệu Vy 新浪个人认证 微博会员Bởi vì tình yêu![爱你][偷笑][酷]​    //@veggieg:Thí mạng theo bạn 〜  [打哈气][打哈气][睡觉]​ 
 赵薇 新浪个人认证 微博会员偶而我们〜也晚睡![哈哈][爱你][酷]因为时差![酷]
 Triệu Vy 新浪个人认证 微博会员Tình cờ chúng ta 〜đều ngủ muộn![哈哈][爱你][酷] bởi vì chênh múi giờ[酷]

2月22日23:33

2月23日 00:12

 
 赵薇 新浪个人认证 微博会员生日快乐! [心][蛋糕][蛋糕][蛋糕][爱你][哈哈]​     
 Triệu Vy 新浪个人认证 微博会员Sinh nhật vui vẻ[心][蛋糕][蛋糕][蛋糕][爱你][哈哈]
@李东田 今天又是我的26岁生日啦!26 forever!我得在生日的时候感谢家人的关怀与爱护,感谢那些爱我的和我爱的人给我带来的幸福!感谢那些喜欢我的和不喜欢我的熟悉和陌生的朋友,因为有你们让我更坚强和自信!感谢我公司的同仁人给我的力量有了你们让我更努力和积极!感谢上天自然赋予我的一切!我爱大家!

@Lý Đông Điền Hôm nay lại là sinh nhật 26 tuổi của tôi rồi! Mãi mãi 26! Trong ngày sinh nhật tôi cần cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của mọi người, cảm ơn những người yêu thương tôi và những người tôi yêu đã mang đến cho tôi hạnh phúc! Cảm ơn những người thích tôi, những người không thích tôi, những bạn bè tôi quen và những người không quen, bởi vì có các bạn nên đã giúp tôi kiên cường và tự tin! Cảm ơn tất cả các đồng nghiệp trong công ty tôi đã cho tôi sức mạnh, có các bạn nên tôi đã càng nỗ lực và tích cực hơn! Cảm ơn tất cả những gì mà ông trời đã ưu đãi cho tôi! Tôi yêu tất cả mọi người!
2月23日 10:54
2月23日 11:08
 

 

Tác giả bài viết: 2zhaowei.com

Nguồn tin: http://weibo.com/zhaowei