《Tạp chí Esquire》Nhân vật trang bìa Tháng 8 —— Triệu Vy

Triệu Vy -  Tạp chí Esquire Tháng 8 2020

2020.08 [时尚先生 Esquire]

Triệu Vy: Câu chuyện nói trong điện ảnh

 

 

Full Album: https://photos.app.goo.gl/cq5wd28wkA2czzAR8