[2020] DIỄN VIÊN MỜI VÀO CHỖ Mùa 2 - Đạo diễn hướng dẫn Triệu Vy [2zhaoweiVietSub]

[2020] DIỄN VIÊN MỜI VÀO CHỖ Mùa 2 - Đạo diễn hướng dẫn Triệu Vy [2zhaoweiVietSub]

#DiễnViênMờiVàoChỗ2 #演员请就位2

 
Đạo diễn: Trần Khải Ca, Triệu Vy, Quách Kính Minh, Nhĩ Đông Thăng
Người khởi sướng: Đại Bằng
 
 
 

2020.08.24 - Khai máy chương trình Diễn Viên Mời Vào Chỗ Mùa 2

2020.10.02 - Phát sóng tập đầu tiên

 

 

Playlist tổng hợp (Tiếng Trung): https://bit.ly/2GMBFNe

Album video tổng hợp (Có phụ đề tiếng Việt):

*** Album 1: https://www.dailymotion.com/playlist/x6uyix

*** Album 2 (Clip hậu trường, ngoài lề thú vị) : https://bit.ly/3iLgpVr

 

Album ảnh tổng hợp: 

*** Album 1: https://bit.ly/3jKhG0b

*** Album 2:https://bit.ly/3jMGpRu